| main | 世界一短いペットへの手紙 >>
日本酒入門
ダイヤモンド・ビッグ社「gem STONE」シリーズより、『蔵元を訪れ美食を楽しむ・日本酒入門』が発売になりました。

  
鶴齢・青木酒造(南魚沼市・新潟)